Refleksjoner feb 11, 2021 4 minutter

Slik økte Gjerden bunnlinjen med 5% på under ett år

Gruppearbeid i Gjerden Fjellsikring

Gjerden Fjellsikring snudde utfordringene til suksess


Gjerden Fjellsikring er et av landets ledende selskaper innen fjellsikring. Med nesten 40 års erfaring innen faget og mange store konsern på kundelisten, har selskapet siden etableringen i 2009 vokst til en omsetning på hele 120 mnok og har i dag over 60 ansatte. Den raske veksten ga Gjerden plutselig noen utfordringer knyttet til organisasjon, ledelse og lønnsomhet. Sammen med Kåring Ledelse tok de aktivt grep for å snu utfordringene til suksess.

Utfordringen

– Det startet med at vi måtte spare kostnader, forteller Vegar Gjerden, daglig leder i Gjerden Fjellsikring. Vi klarte ikke å utnytte ressurser og utstyr på en god måte. Samtidig så vi at det var dårlig kommunikasjon mellom gutta som var ute og gjorde den fysiske jobben og de som jobbet inne på kontoret – de så ikke verdien av hverandres arbeid, fortsetter han. Til slutt rant begeret over for Svarstadbedriften. Topplederen bestemte seg for å ta grep, og han ville hente profesjonell hjelp til å rydde opp. Gjennom en kontakt i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) fikk han anbefalt Kåring ledelse. Vegar Gjerden tok kontakt med Marit-Helen Kåring, og det er han glad han gjorde.

Gjerden Fjellsikring stod da overfor disse utfordringene:
 • Ikke optimal utnyttelse av folk og utstyr
 • Uklar ansvarsfordeling
 • Dårlig kommunikasjon mellom ledere og de som utfører jobben
 • Lite involvering av ansatte i ulike prosesser
 • Ansatte følte seg ikke sett
 • Behov for kostnadskutt – vurderte oppsigelser

Prosessen med Kåring Ledelse

– Vi fant ut at vi måtte rokke om på hele bedriften og ble enige om å kjøre et skikkelig opplegg, forteller Gjerden. Han innrømmer at det satt langt inne å investere i profesjonell bistand. – Det koster mye penger å hente hjelp fra profesjonelle folk som Kåring, men når jeg ser hvor utrolig lønnsomt det var så skjønner jeg ikke hvorfor jeg ikke gjorde det før, forteller han.


Steg 1: Organisasjonsutvikling

I oktober 2019 arrangerte de en samling for lederne og administrasjonen. Her fikk de kartlagt ressurser, mennesketyper, tidsbruk, utfordringer – og ikke minst lagt en strategi for hva vi skal drive med og hvordan. Konkrete mål ble satt, og vi utviklet en tydelig verktøykasse for lederne.
– Det som var rått var at lederne begynte å ta ansvar med en gang – vi så nesten umiddelbare resultater, forteller Gjerden.


Steg 2: Lederutvikling

Lederne fikk trening i å bruke den nye verktøykassen. Dette omfattet trening på kommunikasjon, rapportering og effektivisering.


Steg 3: Involvering og sette i system

I februar 2020 arrangerte vi en samling med absolutt alle ansatte der vi kjørte et opplegg rundt team, samarbeid og kommunikasjon. Det ble etablert ny struktur for møter, samhandling og resultatmåling. Ansatte fikk også et dypdykk i hvordan lederne hadde det – og motsatt, noe Gjerden peker på som spesielt virkningsfullt. – Plutselig så «utegjengen» og lederne inne på hverandre med helt nye øyne, forteller han.


Steg 4: Implementering i hverdagen

Resultatene skapes først når de ansatte gjør de nødvendige forandringer i hverdagen. Hver eneste dag – av alle involverte. Vegar Gjerden kan ikke få fullrost sine ansatte nok, for måten de umiddelbart tok ansvar.

Resultatene

– Det jeg er aller mest fornøyd er med er at vi trodde vi måtte si opp masse folk, men så endte vi opp med å bli mer effektive, omsette mer, øke bunnlinjen og til og med ansette flere, sier Gjerden. Han beskriver det de har vært gjennom som en fantastisk prosess og kan ikke få rost Marit-Helen Kåring nok. – Hun leser deg som en åpen bok og hun er veldig tydelig. Hun bygger opp folk på en måte som gjør at de rett og slett presterer bedre.

Resultatene oppsummert:
 • 5% på bunnlinjen (reduserte kostnader og økte inntekter)
 • Endte med å spare kostnader uten en eneste oppsigelse
 • Kommunikasjon og ledelse: Arbeidsfolka ute og hvitsnippene inne klarer nå å samarbeide og se viktigheten av hverandres arbeid
 • Arbeidsmiljø og trivsel har steget enormt etter at alle ble mer involvert. Alle har fått en større mulighet til å vise hva de kan – og de blir sett
 • Økt stolthet av jobben og bedriften
 • Doblet aktivitet i kalkulasjonsgruppa – bygget opp ordrereserve på 80 mnok
 • Bedre struktur for samhandling, ledelse og det daglige arbeidet

Det jeg er aller mest fornøyd med er at vi trodde vi måtte si opp masse folk, men så endte vi opp med å bli mer effektive, omsette mer, økte bunnlinjen og til og med ansette flere.

Vegar Gjerden, daglig leder i Gjerden Fjellsikring


Det var fantastisk å se at de som gjør den tunge jobben hos oss blomstret. Vi klarte å øke kapasiteten uten å måtte jobbe noe mer. Jeg er skikkelig stolt av medarbeiderne mine, sier Vegar. Han forteller videre at de har lært seg å holde fokus på én ting av gangen, og at de har blitt gode på å forbedre seg sakte.

En bonus med hele prosessen er at han selv har blitt en mye bedre leder. – Nå kan jeg være leder istedenfor vaktmester og kontrollør. Jeg stoler 100% på lederne hos oss og kan være der for folka mine på det som er viktig. Jeg har blitt roligere til sinns og sover rett og slett bedre om natta, avslutter den fornøyde lederen.

Når vi spør Vegar om hans beste råd til andre ledere som har tilsvarende utfordringer som de hadde i Gjerden Fjellsikring, svarer han uten å nøle:

– Ring Kåring Ledelse ved Marit-Helen. Det koster en del å få profesjonell hjelp, men det lønner seg virkelig!Gjengen i Gjerden Fjellsikring har gjort en formidabel innsats når det kommer til engasjement, aktiv deltakelse og endringsvilje i de prosessene vi har vært igjennom. Sammen har vi jobbet med alt fra organisasjonsutvikling og lederutvikling til optimalisering av rutiner og prosedyrer innen rekruttering og HR.

Er du eller din bedrift klare for å ta grep og skape endring og vekst?
Ta kontakt med meg, så finner vi sammen hva som skal til for å nå deres mål.

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt om du er interessert i et samarbeid for økt lønnsomhet, større robusthet, eller konkrete endringsprosesser i din organisasjon. Sammen finner vi riktig løsning, og tilpasser tidsbruk, innhold og omfang etter deres situasjon og behov.