Organisasjon mai 30, 2023 3 minutter

9 Tips for å lykkes med fusjoner og oppkjøp

Kåring-Ledelse-10-1536x1075

Våre beste tips for gode resultater og en smidig prosess

Hovedsakelig handler mislykkede fusjonsprosesser om at selskapene ikke klarer å ta ut de mulige gevinstene ved en sammenslåing – da i form av effektivisering, topplinjevekst og bedre resultat. Med strategisk tankegang og ved å anerkjenne betydningen av mennesker og kultur, kan man imidlertid rigge seg for å lykkes med slike prosesser. Her får du organisasjonsrådgiver Marit-Helen Kåring og tidligere yA Bank-leder Rune Strandes beste tips for å lykkes med fusjoner og oppkjøp.

Kårings fire beste tips for å lykkes med fusjoner og oppkjøp

1. Ikke undervurder betydningen av kultur

Vi ser det gang på gang. Fusjoner som mislykkes fordi det ikke legges jobb i å smelte kulturer sammen. Noen ganger legges alt krutt i diskusjoner om ansattgoder eller selskapets lokasjon, når det heller burde legges i tydelige forventningsavklaringer til de ansatte som skal inn i en ny organisasjon. Start med å kartlegge kultur og kompetanse i de to selskapene – her legges grunnlaget for å lykkes. Skaff innsikt og forstå muligheter. Bygg en god samarbeidskultur, og en felles forståelse av at alle jobber mot et og samme mål.

2. Koble prosessen tett opp mot selskapets strategi

Når en ny organisasjon skal settes, er det avgjørende at de du velger til å drive den er i stand til å iverksette strategien som er lagt.

3. Ha tett dialog med de tillitsvalgte fra start

Her handler det om gjensidig respekt og åpenhet. Bruk tid på å forstå de tillitsvalgte, og på at de skal forstå hvorfor man fusjonerer. Da går prosessen mye lettere.

4. Ha alt av formaliteter på plass

Sørg for å ha full kontroll – juridisk, psykologisk og kommunikasjonsmessig. Dette er både tidkrevende og krever spesialkompetanse, så her kan det være hensiktsmessig å hente ekstern bistand. Gjøres det riktig går prosessen raskere, og det vil skape positive tilleggseffekter knyttet til både kultur og resultater i etterkant av fusjonsprosessen. Slikt arbeid er tidkrevende, særlig når også business as usual skal ivaretas – men det må gjøres.

Strandes fem beste tips for å lykkes med fusjoner og oppkjøp

1. Skaff ekstern bistand

Ingen ledere klarer en fusjon alene. Sørg for å hente inn ekstern bistand helt fra start. Finn en god, nøytral tredjepart med erfaring fra lignende prosesser, som kan lede dere gjennom. En som kjenner krav og formaliteter, og som er god på organisasjonsutvikling. Dette kan eventuelt fordeles på to ulike personer i større prosesser.

2. Sørg for å ha handlekraft

Som leder må du tørre å ta tøffe beslutninger i en fusjonsprosess. Det er viktig å finne balansen mellom å lytte og involvere, men også evne å ta beslutninger og komme videre. Hvis ikke drar fusjonsprosessen ut alt for lenge, noe organisasjonen ikke er tjent med.

3. Ha tett dialog med de styret/styreleder

– Jeg hadde svært god dialog og støtte fra min styreleder i fusjonen mellom yA Bank og Resurs Bank, det var avgjørende for at vi lyktes, sier Strande. Ha en tett og åpen dialog med styret i prosessen, bruk deres kompetanse og hent støtte når det trengs.

4. Ha åpen kommunikasjon

– Jeg mener dett er viktig som leder generelt, men ekstra viktig i endringsledelse, understreker Strande.

5. Vit hvilken kultur du vil bygge

Du bør være bevisst på hva slags kultur du vil bygge, og sørge for å få med deg de rette menneskene til å hjelpe deg med å bygge den.

Rune Strande var CEO for norske yA Bank i perioden 2015 til 2018 da banken fusjonerte med sitt svenske morselskap Resurs Bank. Han var en nøkkelperson i sammenslåingen, og samarbeidet tett med Marit-Helen Kåring i arbeidet med sammenslåing av de to bankene. I 2018 gikk han inn som Country Manager i Resurs Bank, før han etterhvert startet sitt eget selskap innen rekruttering og ledelseskonsultering.

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt om du er interessert i et samarbeid for økt lønnsomhet, større robusthet, eller konkrete endringsprosesser i din organisasjon. Sammen finner vi riktig løsning, og tilpasser tidsbruk, innhold og omfang etter deres situasjon og behov.