HR Management

Folk som trives presterer bedre. Vi tilrettelegger for trivsel og rutiner som fungerer, og som gir resultater. Med kvalitetssikrede og lisensierte verktøy kartlegger vi dagens organisasjonsklima, og gir deg konkrete råd og handlingsplaner. Vi viderefører det som er bra, og går analytisk til verks for å finne nødvendige justeringer. Sammen finner vi ut hvordan human resource management gjøres best hos dere.

Hos oss får du

  • Human resource management. Sammen gjennomgår vi rutiner og prosedyrer, og sørger for å optimalisere og justere der det er nødvendig.
  • Medarbeiderundersøkelser. Planlegging, gjennomføring, analyse og implementering av nødvendige tiltak.
  • Endring og omstilling. Planlegging, veiledning og oppfølging av ulike prosesser. Vi sørger for oppslutning og forståelse blant dine ansatte, for mer effektive endringsprosesser og bedre resultater.
  • Omorganisering og nedbemanning. Rådgivning med solid faglig forankring. Vi har respekt for prosessen, tar vare på menneskene, og sørger for at alt håndteres korrekt og etter gjeldende lover og regler.
  • Arbeid med- og implementering av verdier, visjon og mål – på tvers av nivåer og enheter i bedriften. Vi setter ord ut i handling.

Velg rett tjeneste for deg

Kultur og arbeidsmiljø

All forskning viser at et dårlig arbeidsmiljø er lite lønnsomt. I Kåring Ledelse har vi lang erfaring med å bistå store og små organisasjoner med å bygge et godt arbeidsmiljø – en kultur der folk trives og presterer.

Det er to ting det er spesielt viktig å vite om kulturbygging på arbeidsplassen: 1: Du skaper den ikke over natten og 2: Ingen eksterne rådgivere kan bygge den for deg; du må gjøre det selv. Vi loser deg trygt gjennom denne prosessen.

11
1.3.1. Kultur og arbeidsmiljø original
10
Sailing regatta with sailboats in early morning.

Rekruttering

De fleste bedrifter har god struktur og rutiner på driftsrelaterte oppgaver, men HR og utvikling blir dessverre ofte nedprioritert. De ansatte er selskapets viktigste kapital, og du vil erfare at det er lønnsomt å sette oppfølging av mennesker i system. Det handler om å gjøre mer enn den obligatoriske medarbeidersamtalen en gang i året. Ved å etablere gode rutiner og benytte de riktige verktøyene, vil du få mennesker som trives og presterer – året rundt!

HR-støtte

Det kan være tøffe tak i HR-avdelingen. Ofte kommer mye press på en gang, spesielt i situasjoner der selskapet skal omstrukturere, fusjonere eller må nedbemanne. Kanskje er enkelte personalsaker spesielt utfordrende, og du kjenner at du trenger en sparringspartner eller støttespiller. HR-faget er omfattende, og i enkelte situasjoner kan det kan være godt å få litt hjelp utenfra.

12
1.3.3. HR-støtte