Refleksjoner jun 5, 2023 4 minutter

Når eldre adopterer «snøfnugg-mentaliteten»

Snøfnugg-mentalitet

“Snøfnugg-generasjonen” er en populær, men også kontroversiell term som blir brukt for å beskrive enkelte medlemmer av den yngre generasjonen. Spesielt blant Millennials og noen ganger Generasjon Z. Uttrykket har oppstått fra ideen om at disse individene blir ansett som skjøre og overfølsomme, og at de forventer spesiell behandling og oppmerksomhet.

I dagens arbeidsliv finner vi et mangfold av generasjoner som jobber sammen, fra erfarne baby boomers til de unge medlemmene av Generasjon Z. I møte med ulike generasjoner på arbeidsplassen kan det oppstå utfordringer og misforståelser. Dette er særlig gjeldende kommer til forventninger, arbeidsstiler og kommunikasjon.

Når 40 årige, 3 barnsmødre eller besteforeldre på 67 tror de tilhører generasjon Z og oppfører seg som snøfnugg. Hvordan påvirker dette arbeidslivet og det kollegiale miljøet?

Generasjonsgapet og dets påvirkning på snøfnugg-mentaliteten

Når personer i middelaldrende eller eldre generasjoner feilaktig tror de tilhører generasjon Z og oppfører seg som «snøfnugg», kan dette skape spenninger og misforståelser på arbeidsplassen. Generasjon Z, også kjent som Gen Z, er kjennetegnet av sin digitale innfødthet, aktivisme og inkluderende verdier. På den annen side har eldre generasjoner ofte utviklet andre arbeidsstiler, forventninger og kommunikasjonsmønstre gjennom sin karriere/erfaring.

Arbeidsliv og det kollegiale miljøet

Misforståelser og uoverensstemmelser mellom generasjonene kan påvirke arbeidslivet og det kollegiale miljøet på flere måter. Eldre generasjoner kan oppfatte de yngre som lite ansvarsfulle, kravstore eller uvillige til å jobbe hardt nok. På den annen side kan yngre generasjoner føle seg misforstått eller undervurdert av de eldre, og de kan oppleve motstand mot nye ideer eller endringer de ønsker å introdusere.

Dette skaper forventninger mellom generasjoner, positive forventninger om at jeg som yngre kan ha mye å lære av en fra den eldre generasjon. Hva da hvis den eldre hverken er hyggelig, lysten til å lære bort og rett og slett en eldre versjon av en ikke samarbeidsorientert person? Tør vi snakke om de situasjonene?

Eller motsatt, en eldre medarbeider som har gode erfaringer med at yngre mennesker kan andre ting, er digitalt kompetente og “elsker å være involvert, ta ansvar og samarbeide”…. og så er de ikke det, men kun en eplekjekk person som tilfeldigvis er ung.

Snur man situasjonen kan de være de eldre som vi tror er erfarne medarbeidere, viser seg å være egoistisk og med tanker som “verden er til for meg” og oppfører seg som en generasjon Z og agerer som et snøfnugg. Eller når den yngre som skal ha mye digital kompetanse og ser seg selv som en leder, egentlig ønsker å være hjemme med barn, men påtar seg oppgaver og ansvar som krever 50 timers uker.

Å lære oss å skape gode relasjoner, vil bidra til et godt samarbeid. Vi må tørre å være lærevillig og by på kompetanse og arbeidsinnsats.

 

Håndtere generasjonsgapet

For å håndtere generasjonsgapet på arbeidsplassen er det viktig å ha en åpen og respektfull dialog mellom kolleger på tvers av generasjonene. Her er noen råd som kan bidra til å bygge et mer samarbeidsorientert arbeidsmiljø:

1. Kommunikasjon og forståelse:

Ingen unge er like, ei heller eldre. Alle er forskjellige individer selv om de har likhetstrekk knyttet til tidsalderen de er vokst opp i. Bli kjent med hverandres kompetanse, motivasjon og lyst til å bidra til de mål som er satt og felles oppgaver som må løses.

2. Holdninger, selvledelse og respekt for andre: 

Ta deg tid til å forstå forskjellene mellom generasjonene og deres ulike perspektiver. Vær lydhør og respektfull i kommunikasjonen og unngå å generalisere hele generasjoner basert på noen få erfaringer. Spør deg selv om du er en god medarbeider som bidrar til et positivt samarbeidsmiljø.

3. Kunnskapsdeling:

Snakk om mål og oppgaveforståelse. Utveksle erfaringer og kunnskap slik at dere har lik forståelse for hva dere skal samarbeide om. Da er det lettere å bruke hverandres kompetanse. Vi har alle noe å bidra med. 

4. Utviklingsprogram:

Det å være i kontinuerlig utvikling er nyttig for alle arbeidstakere. Ikke bare kan erfarne medarbeidere veilede og støtte yngre kolleger. Yngre kollegaer kan gi ny energi og motivasjon til læring. Dette fremmer kunnskapsdeling, karriereutvikling og en følelse av samarbeid på tvers av generasjonene.

5. Fleksibilitet og tilpasning krever en god kultur:

Arbeidsplasser der arbeidsgiver og arbeidstakere samarbeider godt, både når det gjelder mål, resultater og samhandling – kan lettere tilrettelegge for fleksible arbeidsordninger og tilpasse seg forskjellige arbeidsstiler og preferanser, uavhengig av alder. Det er kanskje livsfasene vi er i som påvirker våre behov mer enn alderen som et tall. Noen ganger er det godt med fleksibilitet, mens i andre faser av livet ville det vært fint med mer struktur og forutsigbarhet.

6. Sett pris på ulikheter

Verdsett og anerkjenn ulike perspektiver og bidrag fra alle generasjoner. Skap et inkluderende arbeidsmiljø der alle føler seg verdsatt og respektert uavhengig av alder. En kultur hvor det er gøy å lære noe nytt øker lysten til samarbeid.

Vi står overfor en betydelig utfordring i arbeidslivet – et bemanningsgap som fører til underskudd av arbeidstakere. Det gjør det viktigere enn noen gang å omfavne mangfoldet i form av alder, kjønn, etnisk opprinnelse og kompetanse. Ikke kom med unnskyldninger som «jeg tilhører generasjon Z, så derfor trenger jeg at du legger til rette for meg» eller «jeg skal snart avslutte arbeidslivet, så derfor trenger jeg at du legger til rette for meg».Du har en unik evne til å bidra, og dine kolleger trenger deg.

Vi må legge stereotypene til side og verdsette de individuelle perspektivene og bidragene som hver enkelt bringer til bordet. En sammensetning av ulike ferdigheter og innfallsvinkler skaper et dynamisk arbeidsmiljø som alle kan dra nytte av.

Ønsker du bistand?

En verden i endring krever at din organisasjon er på tærne når det gjelder å rigge organisasjonen optimalt. Vi hjelper deg å iverksette riktige tiltak som sørger for at hverdagen flyter bedre, med mindre misnøye og bedre resultater. Ta kontakt med meg for en uforpliktende prat eller les mer om våre tjenester.

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt om du er interessert i et samarbeid for økt lønnsomhet, større robusthet, eller konkrete endringsprosesser i din organisasjon. Sammen finner vi riktig løsning, og tilpasser tidsbruk, innhold og omfang etter deres situasjon og behov.