Rekruttering mar 22, 2024 4 minutter

De viktige forberedelsene og grunnholdningene knyttet til en rekrutteringsprosess

Birgit c

Rekrutteringsprosessen spiller en viktig rolle i å forme enhver organisasjons fremtid. Å ansette riktig person til rett stilling kan være en kompleks oppgave som krever grundige forberedelser og riktig grunnholdning. Å forstå betydningen av å planlegge og forberede seg grundig før man starter rekrutteringsprosessen er avgjørende. I tillegg er det essensielt å ha de riktige holdningene for å sikre at rekrutteringen blir vellykket. Før man går i gang med å søke etter nye talenter, er det flere nødvendige steg som bør tas.

1. Start med en grundig analyse av organisasjonen din

Hva er selskapets kortsiktige– og langsiktige mål? Hvordan er selskapets nåsituasjon og organisatoriske helse? Hvordan skal nye roller og personer bidra til våre mål? Bør vi tenke organisatorisk nytt? Er det nødvendig med endringer i roller og kompetanse? Har vi ressursene internt?

2. Utarbeid en god jobbbeskrivelse

Beskriv rollen som skal fylles godt. Hva skal rollen bidra til (mål)? Hva er de viktigste oppgavene og ansvaret som blir liggende til rollen? Hvordan påvirker rollen organisasjonen for øvrig? Basert på dette defineres behov for kompetanse. Er en spesifikk utdannelse nødvendig, eller ikke? Hvilken erfaring er fordelaktig, eller ønskes noen helt uten erfaring? Hvordan beskrive ønsket personlighet og atferd, de egenskapene vi ønsker skal være helt naturlige for en ansatt å utøve. Samlet sett kalles dette en god jobbbeskrivelse.

3. Utarbeidelse av annonsetekster og materiell som på en god måte forteller kandidater hva vi ønsker oss og kan by på som selskap

Rekrutteringsprosesser skal bidra til en god arbeidsrelasjon i fremtiden. Ærlighet, ekthet og åpenhet om hva vi ønsker og kan gi, hvordan vi har det og hva vi kan tilby, bidrar til tillit og langsiktig god relasjon.Derfor er det viktig å investere tilstrekkelig tid i utformingen av annonsetekster og materiale som klart kommuniserer våre ønsker og det vi har å tilby som selskap.

4. Identifisering av rekrutteringskilder

Det er viktig å identifisere relevante rekrutteringskilder som kan tiltrekke seg kvalifiserte kandidater. Dette kan omfatte nettbaserte jobbportaler, sosiale medier, profesjonelle nettverk og rekrutteringsbyråer. Men, det kan også være noe så enkelt som kollegatips. Ved å ha en klar plan for hvor man skal annonsere stillingen, øker man sjansen for å tiltrekke seg passende kandidater.

5. Knytte bånd og være strukturert i seleksjonsprosessen

Nå starter reisen med å bli kjent med kandidatene. En rettferdig og profesjonell prosess innebærer å gi alle like mye tid og oppmerksomhet, ikke forskjellsbehandle underveis. Deltar du som kollega eller leder i prosessen eller tenker du at “hvem som helst rekrutterer” klarer å vite hva du tenker og hvem personen er? Leser du CV og søknadsbrev godt, eller lar du deg blende av skrifttyper og fine bilder? Sikrer du at kandidaten får tid til å fortelle om seg, eller ender de med å prate deg etter munnen? Er du opptatt av å vurdere hvordan kandidaten kan trives hos deg, med den rollen og de oppgaver du ønsker utført? Tror du at det er en match mellom din bedriftskultur og kandidatens verdier? Hvordan unngå at du tolker kandidaten feil?

6. Et bånd skal utvikles videre og onboarding bør planlegges når kontrakt signeres!

Når en god rekrutteringsprosess har ført til valg av rett kandidat, er det avgjørende å fortsette å styrke forholdet mellom arbeidsgiver og nyansatt. Onboarding, eller innfasing, er en viktig del av denne prosessen, og den bør være godt strukturert og planlagt for å sikre en jevn overgang til den nye rollen.

Grunnholdninger knyttet til rekruttering

I tillegg til de praktiske forberedelsene er det visse grunnholdninger som er viktige å ha når man driver med rekruttering. Disse holdningene legger grunnlaget for en effektiv og rettferdig rekrutteringsprosess.

1. Objektivitet

En objektiv holdning er avgjørende for å sikre en rettferdig og diskrimineringsfri rekrutteringsprosess. Det betyr at man vurderer kandidatene basert på deres ferdigheter, kompetanse og erfaring, og ikke lar personlige fordommer eller preferanser påvirke beslutningen.

2. Mangfold og inkludering

Å ha en bevisst holdning til mangfold og inkludering er essensielt i rekrutteringsprosessen. Det er viktig å sørge for at rekrutteringsprosessen er åpen for kandidater med ulike bakgrunner, erfaringer og perspektiver. Mangfold i arbeidsstyrken kan bidra til økt innovasjon, bedre problemløsning og et mer inkluderende arbeidsmiljø. Dette kan oppnås ved å utvide rekrutteringskanalene, ha en bevissthet rundt språkbruk og formuleringer i stillingsannonser, og implementere rekrutteringsstrategier som sikrer en bredere representasjon av ulike grupper.

3. Profesjonalitet og integritet

En profesjonell og integritet basert tilnærming er avgjørende for en vellykket rekrutteringsprosess. Dette innebærer å være ærlig og tydelig i kommunikasjonen med kandidatene, opprettholde konfidensialitet rundt sensitive opplysninger og følge gjeldende retningslinjer og lover knyttet til ansettelsesprosessen. Det er også viktig å gi tilbakemeldinger til kandidatene på en respektfull og konstruktiv måte.

4. Evne til å vurdere potensial

Ved rekruttering er det viktig å være i stand til å vurdere ikke bare en kandidats nåværende ferdigheter og erfaring, men også deres potensial for fremtidig vekst og utvikling. Dette kan innebære å se etter kandidater med riktig holdning, motivasjon og evne til å lære og tilpasse seg endringer. Ved å vurdere potensial i tillegg til dagens kompetanse, kan man bidra til å sikre en langsiktig og bærekraftig ansettelse.

Skal dere snart i gang med en rekrutteringsprosess?

Hvis du trenger hjelp til å strukturere arbeidet, eller trenger en som leder dere gjennom hele prosessen, er det bare å ta kontakt med meg.

Jeg har mer enn 30 års erfaring som rådgiver, mentor og sparringspartner for store og anerkjente bedrifter, med svært gode referanser.

Du finner mer om hvordan jeg jobber med  dere i en rekrutteringsprosess her.

 

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt om du er interessert i et samarbeid for økt lønnsomhet, større robusthet, eller konkrete endringsprosesser i din organisasjon. Sammen finner vi riktig løsning, og tilpasser tidsbruk, innhold og omfang etter deres situasjon og behov.