Organisasjonsutvikling

En verden i endring krever at din organisasjon er på tærne når det gjelder å rigge organisasjonen optimalt. Rett folk på rett plass. Vite hvor skoen trykker istedenfor å tro. Iverksette riktige tiltak som sørger for at hverdagen flyter bedre, med mindre misnøye og bedre resultater.

Hos oss får du

  • Etablere og vedlikeholde organisasjonskultur.
  • Støtte og rådgivning i prosesser tilknyttet rekruttering, ned- eller ombemanning.
  • Utarbeide strategi som er synlig og gjenkjennbar på alle nivåer av bedriften.
  • Konkrete handlingsplaner for implementering av strategi og verdier.

Velg rett tjeneste for deg

Organisasjonsutvikling

Nora

NORA er en analytisk tilnærming til kontinuerlig organisasjonsutvikling. Gjennom tester og kartlegging danner vi et grundig bilde av dagens organisasjonskultur. Vi finner ut hva som fungerer i dag, og jobber med å vedlikeholde og forbedre dette. Vi bruker innsikt og faglig forankring til å legge en konkret handlingsplan for utvikling, og forbedring av kultur, struktur og rutiner. På denne måten rigger vi for sunn kultur, og danner et godt grunnlag for økt lønnsomhet og vekst.

8
1.2.1. Nora organisasjonsutvikling fullsize
Design uten navn (12)
Reindeer grazing on a hill in Lapland at sunset

Handlekraft

Rein

Rein Handlekraft skaper moment og retning, setter ord ut til handling, og sørger for effektiv implementering av strategier på tvers av avdelinger og forretningsenheter. REIN gir deg og din bedrift kapasitet til å handle når det skjer endring, når bedriften vokser, utvikler seg, gjør oppkjøp og når mål.

Rekruttering

Varde

Ønsker du å bygge videre på en god kultur og solide verdier, eller står bedriften din ved et veiskille der det trengs nye typer og friskt blod? Uansett hva du er ute etter vil Kåring ledelse bistå som den rekrutteringspartneren bedriften trenger for å finne kandidaten som gir farten, retningen eller tyngden bedriften trenger.

9
1.2.3. Varde rekruttering