Refleksjoner nov 1, 2020 2 minutter

Gjerden Fjellsikring satset på utvikling under koronaen

Bilde av en en ansatt i Gjerden Fjellsikring i fjellveggen

Jeg er virkelig stolt av å få være en del av og bidra i Gjerden Fjellsikring, og deres satsing på utvikling. Til tross for en liten nedgang i mars, har de jobbet fantastisk bra med utvikling av medarbeidere og organisasjon. Dette har gitt synlige resultater.

Gjerden Fjellsikring ble startet i Svarstad for 10 år siden, og er blant landets ledende virksomheter på sitt felt. De ville markere sitt 10 års-jubileum med faglig påfyll og utvikling av de ansatte. Koronaen satt ingen stopper for planene, og frigjøring av tid gav rom for å utvikle flere områder av organisasjonen enn først tenkt. Sammen med gjengen i Gjerden har vi jobbet med møtekultur, møteledelse, kommunikasjon, dialoger, og involvering på tvers av virksomhetsområder.

Arbeidet vårt gav raske resultater, og utviklingen har gjort den daglige driften mer lønnsom. Ved å bruke frigjort tid, har Gjerden oppnådd endring og forbedring de ellers hadde gått glipp av om koronakrisen ikke hadde oppstått.


Bevisst bruk av målsettinger

Det er helt tydelig at både ledelsen og de ansatte nå er mer bevisst på målsettinger i arbeidsforholdet. Både den overordnede målsettingen for selskapet, men særlig det å definere mindre målsettinger daglig. For eksempel har vi jobbet med å etablere tydeligere mål og formål med møter, noe som reduserer ressursbruk. Med et tydelig formål er det lettere å konkretisere hvem som trenger å delta på møtet, og hvilke spørsmål en bør stille underveis. På denne måten blir alle er tryggere på hva man har blitt enige om, og hvordan dette påvirker deres arbeidsoppgaver og ansvarsområder.

«Ved å være bevisst målet med det man gjør reduseres tidsbruk, og man får økt forståelse for hva man driver med»

I tillegg til økonomiske mål var de ansatte opptatt av å få flyt i arbeidsprosessene. Gjerden understreker at kompetanseutviklingen har gitt økonomiske resultater til tross for lavere oppdragsmengde. Det er ingen tvil om at utviklingsarbeidet vil fortsette å løfte selskapet i tiden fremover. Ansatte har lært og utviklet seg, og tiltakene har gitt direkte effekt på tidsbruk, kapasitet, selvtillit og gjennomføring av prosjekter.

Gjerden Fjellsikring har tatt store steg. De har vist gode holdninger, og en fantastisk vilje og evne til læring og utvikling. Selv etter mange år i bransjen er det fortsatt utrolig givende å få bidra til at organisasjoner og mennesker utvikler seg. Og ikke minst at arbeidet vi gjør er lønnsomt.

Klar for neste steg?

Ønsker du å vite mer om hvordan vi sammen kan jobbe med utvikling for å øke verdiskapningen hos deg? Ta kontakt med for en prat om hvordan det vil lønne seg å satse videre for deg og ditt selskap. Les gjerne mer om våre tjenester innenfor organisasjonsutvikling, lederutvikling og HR management.

"(Påkrevd)" obligatorisk felt

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt om du er interessert i et samarbeid for økt lønnsomhet, større robusthet, eller konkrete endringsprosesser i din organisasjon. Sammen finner vi riktig løsning, og tilpasser tidsbruk, innhold og omfang etter deres situasjon og behov.