Refleksjoner mai 24, 2023 2 minutter

Jeg er stolt av kundene mine etter 29 år i bransjen

I 29 år har jeg jobbet med ledelses- og organisasjonsutvikling og HR-management. Kundene mine kjennetegnes ved at de er energiske...

I 29 år har jeg jobbet med ledelses- og organisasjonsutvikling og HR-management. På de årene har det vokst frem tre verdier som jeg bruker som rettesnor i arbeidet mitt og som kjennetegner måten jeg jobber på: Jeg er modig, engasjert og reflektert. Disse verdiene hjelper meg å igjen skape verdi for kundene mine og gjøre dem til modige, engasjerte og reflekterte ledere selv.

Jeg feiret 25-årsjubileet med festligheter, faglige betraktninger og forfriskninger. Til stede var familie, venner og samarbeidspartnere, men også 100 av mine kunder. For på samme måte som jeg har hjulpet å utvikle kundene mine, har de også hjulpet med å utvikle meg. Kundene mine lytter til meg og mine innspill, men tør også å utfordre og kreve av meg – slik jeg gjør med dem. Jeg har fulgt mange av dem i flere år, og slik har vi blitt en del av hverandres utviklingsprosesser.

Kundene mine øver og fomler
– og gjør meg så stolt!

Kundene mine kjennetegnes ved at de er energiske, engasjerte og dyktige mennesker. De viser vilje og lyst til å få til noe sammen, og de har selvinnsikt og bevissthet om at endring og utvikling er naturlig. De er også bevisste på at godt samarbeid og god kommunikasjon er noe som må trenes på i en hektisk hverdag. Lederne jeg jobber med, er som folk flest i en læringssituasjon. De fomler og feiler, de trener og blir bedre, de gir seg ikke og er så flinke – og de gjør meg stolt!

Det er spesielt fire temaer som går igjen når jeg jobber med ledelse og kultur hos mine kunder: takt og rytme, nærhet og relasjoner, strategi og struktur, og lek og humor. Som leder må du være bevisst hvordan du påvirker bedriftens puls og takt. Du må også tørre å være nær de du jobber med, gå i dialog, by på deg selv og være så trygg i relasjonene at dere får til å bli bedre sammen. Du må sette deg høye mål og ville noe, og samtidig være villig til å “brette opp ermene” og gjøre det som må til. Og sist, men ikke minst: Det skal være gøy å være god, å lykkes og å ha kompetanse.

Bare enda et steg på reisen

Jeg er så heldig å ha fått lov til å arbeide med noe jeg har høy kompetanse på og er god til, i 25 år. Det har vært et kvart århundre med mye gøy, og mer moro venter. En milepæl er nådd, men i det store og hele var det bare nok et steg på en reise som strekker seg langt inn i fremtiden.

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt om du er interessert i et samarbeid for økt lønnsomhet, større robusthet, eller konkrete endringsprosesser i din organisasjon. Sammen finner vi riktig løsning, og tilpasser tidsbruk, innhold og omfang etter deres situasjon og behov.