Refleksjoner nov 4, 2020 2 minutter

Bærekraftig ledelse – fra buzzord til konkret handling

Kåring Ledelse_hovedbilde kapitali-kopi
Bærekraft har blitt et buzzord som skal romme alt fra miljø- og samfunnsansvar, til drift og ledelse. Det har en tendens til å skape mye prat og lite handling i ledergrupper. Her er våre beste tips for hvordan du kan gå fra ord til konkret handling.

1. Sett bærekraftig ledelse på agendaen. På ordentlig

De beste lederne er de som mestrer å gå fra ord til handling i riktig rekkefølge og tempo. Start med å stille riktig diagnose ved å sette av tid til å lytte, og til å kart- legge bedriftens utfordringer og behov. Når mulighetsrommet er kartlagt gjelder det å vise handlekraft. Evner du ikke å iverksette tiltak, vil du tape posisjon som leder og det vil trolig synes på bunnlinjen.

2. Bærekraftig ledelse – en kontinuerlig prosess

Det eneste som er forutsigbart, er at ting forandrer seg. Jo bedre vi tåler endring, jo mer bærekraftige blir vi. Det handler om å skape samarbeidsformer som gjør bedriften rustet for å takle det uforutsette – hele tiden.

3. Sørg for smart organisering

Organisasjonsutvikling er også en konti- nuerlig prosess. Rett person på rett plass i en verden der ting forandrer seg hele tiden, er en utfordring for mange ledere. Nøkkelen er å koble strategi, endringer og folk – og aldri låse seg fast i gjen- grodde systemer.

4. Skap en bærekraftig kultur

I en bærekraftig kultur tåler vi endringer – og hverandre. En bærekraftig kultur har respekt for mennesker og den tåler både opp- og nedturer. For å få til dette må du som leder skape rom for utvikling, og trygghet til å utfordre hverandre.

5. Fang opp destruktive ledere

Destruktive ledere utøver makt på en negativ måte. De er mer opptatt av «jeg» enn «vi», er maktsyke og kan skape mye støy og utrygghet. Det er viktig å avdekke destruktive ledere og fjerne dem. Konsekvensene ved å la være kan bli svært store, både økonomisk og menneskelig.

6. Styrk relasjonskompetansen i organisasjonen

Mange ledere går i fagkompetanse-fella når de skal rekruttere. Relasjonskompe- tansen er vel så viktig som det faglige. Her må du vite hva du skal se etter ved rekruttering – og ikke minst å trene like mye på relasjonsferdigheter som faglig utvikling.

 


Er du klar for å gå fra ord til handling?

Ta en titt på våre lederutviklingsprogram og organisasjonsutvikling, eller kontakt oss for en uforpliktende prat om hvilke muligheter du har.

"(Påkrevd)" obligatorisk felt

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt om du er interessert i et samarbeid for økt lønnsomhet, større robusthet, eller konkrete endringsprosesser i din organisasjon. Sammen finner vi riktig løsning, og tilpasser tidsbruk, innhold og omfang etter deres situasjon og behov.