Refleksjoner okt 3, 2020 2 minutter

Slik jobber jeg med dere i en rekrutteringsprosess

Rekrutteringsprosess, Kåring Ledelse

Når en bedrift først har bestemt seg for å bruke en rekrutterer til å ansette nye medarbeidere, har de som regel også bestemt seg for hva slags person de trenger og vil ha. Når jeg jobber med rekruttering for kundene mine, ønsker jeg å komme inn så tidlig som mulig i prosessen.

Det første jeg gjør, er å bli kjent med bedriften og avdelingen, og hvilke behov dere har. Hva er kulturen og takten i bedriften, og hva ønsker dere å få til? Og hva skal den nyansatte tilføre bedriften – noe nytt, noe likt, noe som forsterker eller noe som utfordrer?

Planlegger vi godt, blir prosessen lettere

I den første fasen legger jeg opp workshoper med nøkkelpersoner i ledergruppa og jobber med disse spørsmålene: Hva trenger dere av den nyansatte, hva trenger den nyansatte av dere, hvordan skal hun passe inn og hva skal dere bruke henne til? Vi setter opp ønsker og meninger om utdannelse, erfaringer, personlighet og evnenivå, og ender til slutt opp med et Excel-skjema med en grundig beskrivelse av personen.

Skjemaet bruker vi aktivt i rekrutteringsprosessen og krysser av underveis: Delte hun erfaringer, stilte hun spørsmål, og tok hun initiativ underveis i intervjuet? Når vi jobber så strukturert i begynnelsen av prosessen, kan vi nesten «danse» oss gjennom intervjuene etterpå.

Jo bedre kjent vi blir med kandidaten, jo større er sjansen for en god match

Gjennom rekrutteringsprosessen er det min jobb å hele tiden holde fast i hva vi ble enige om at dere ser etter og ønsker inn i bedriften. Jeg har statusmøter med dere etter hver fase i prosessen, etter førstegangs- og andregangsintervjuene og før referansesjekken. Jeg forbereder alle møter og intervjuer godt slik at vi hele tiden er bevisste på hva vi er skeptiske til eller undrer oss over ved kandidatene, og slik at kandidatene skal vite hva de måles på. Jeg forbereder også samtalene med referansepersonene godt slik at de blir trygge og åpne for å ha en god dialog om kandidatene.

Hvis jeg får jobbe slik med dere i rekrutteringsprosessen, vil dere raskt se at det blir lettere å velge den rette kandidaten. Dere lærer kandidaten bedre å kjenne, og dermed er det større sjanse for å finne den som passer best for dere. Dersom en rekrutterer har gjort hele prosessen for dere, blir dere ikke like godt kjent. Da kan det skje at dere etter noen måneder ser at det ikke ble en god match likevel. Bruk meg fra starten av, og vi ender opp med et bedre resultat.

Skal dere snart i gang med en rekrutteringsprosess? Ta gjerne kontakt med meg!

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt om du er interessert i et samarbeid for økt lønnsomhet, større robusthet, eller konkrete endringsprosesser i din organisasjon. Sammen finner vi riktig løsning, og tilpasser tidsbruk, innhold og omfang etter deres situasjon og behov.