Refleksjoner mai 24, 2023 2 minutter

Vær et stort menneske!

Jeg er heldig som får møte så mange store mennesker gjennom jobben min. Store mennesker...

Jeg er heldig som får møte så mange store mennesker gjennom jobben min. Store mennesker er ledere som rekker opp hånda og sier at de trenger hjelp til og trening i å håndtere misforståelser og konflikter på jobb.

De er også ledere som ber om unnskyldning for dårlig oppførsel, som tør å innrømme at det finnes fagområder de ikke kan noe om, og som ansetter mennesker med helt andre bakgrunner enn seg selv. Store mennesker anerkjenner at de ikke alltid er perfekte, og oppsøker hjelp og støtte når de trenger det – de vet at det ikke er flaut å spørre!

Små mennesker omfavner ikke vi-et i bedriften

Men jeg møter også noen små mennesker. Små mennesker får mye hjelp og støtte, men gir ikke like mye tilbake. Når de utvikler ny kompetanse og oppnår suksess, tar de ikke alltid med seg menneskene som hjalp dem dit. De små menneskene er mer opptatt av «jeg» og omfavner ikke vi-et i bedriften.

Små mennesker utøver ofte makt på en negativ måte. De kan ha personlighetstrekk som gjør at de synes det er både gøy og viktig å utøve makt, og de kan gå ganske langt for å få viljen sin. De skaper ofte mye støy i bedriften, og i det lange løp skaper de utrygghet blant menneskene rundt seg.

En leder har selvsagt behov for å utøve makt. Den er nødvendig for å ha kontroll og ta beslutninger, og for å lage struktur i en bedrift. Men i lederopplæring snakkes det ofte om makt på en forenklet måte, og det gjør det lettere å misbruke makten. Det må vi unngå når vi lærer opp bedriftens ledere.

Øv deg på å være et stort menneske

I motsetning til små mennesker, er de store menneskene opptatt av å gjøre folk trygge. De ser dem rundt seg og er flinke til å snakke positivt om andre. Mange av disse har et stabilt og godt humør, og du vet hvor du har dem.

De har gode observasjonsevner, legger merke til om folk trenger dem, og kobler seg lett på. De er fokuserte på det de skal levere, holder avtaler, og foreslår heller forbedringer enn å kritisere det som skjer rundt seg, og vente på at andre skal ta tak i det som ikke fungerer.

Store mennesker gjør en uunnværlig jobb for bedriften, men de er ikke alltid like synlige som de små menneskene. Gi anerkjennelse til de store menneskene på jobb i morgen. Eller enda bedre – være mer bevisst på hvordan du selv kan være et stort menneske for andre.

Ønsker dere å øve mer på å være store mennesker og ledere i bedriften?
Ta gjerne kontakt med meg!

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt om du er interessert i et samarbeid for økt lønnsomhet, større robusthet, eller konkrete endringsprosesser i din organisasjon. Sammen finner vi riktig løsning, og tilpasser tidsbruk, innhold og omfang etter deres situasjon og behov.