Lederutvikling

Gode ledere er det viktigste suksesskriteriet for vekst. Gjennom skreddersydd lederutvikling, sørger vi for at du får det beste ut av hver eneste leder og lederspire i din organisasjon. Vi har egne lederutviklingsprogram for toppledere, mellomledere og ledergrupper.

Hos oss får du

  • Bedriftsintern lederutvikling for toppledere, mellomledere og ledergrupper.
  • Åpne kurs i lederutvikling for deg som er prosjekt-, team- eller avdelingsleder – eller helt ny i lederrollen.
  • Gode verktøy du kan ta i bruk til konkrete utfordringer og problemstillinger du møter i hverdagen.
  • Muligheten til økt lønnsomhet og vekst gjennom utvikling av ferdigheter direkte knyttet til organisasjonens faktiske behov.
  • Lisensierte personlighetstester av høy kvalitet som gir solid innsikt i adferdsmønster og lederstil, og danner et viktig grunnlag for videre utvikling.

Velg riktig tjeneste for deg

For toppledere

Tind

Programmet vil gjøre deg til en tydeligere, sterkere og mer strategisk leder. Ved å forbedre dine kommunikasjons- og relasjonsegenskaper, blir du rustet til å håndtere daglige endringer og utfordringer. Målrettet lederutvikling vil føre til tryggere medarbeidere, en organisasjon som er mer robust – og bedre rigget for økt vekst og lønnsomhet.

5
1.1.1. Tind Toppleder
6
1.1.2. Rondane 2

For ledergrupper

Rondane

Rondane lederutvikling hjelper ledergrupper med gruppedynamikk og utvikling av individuelle ferdigheter. En samstemt ledergruppe som jobber mot felles mål, vil raskt gi resultater for bedriften. Dette vil gi tryggere ledere og medarbeidere, og en organisasjon som er mer robust og bedre rigget for vekst og måloppnåelse.

For mellomledere

Lofoten

Lofoten lederutvikling er et program for mellomledere som er designet for å gi trygghet og selvinnsikt i lederrollen. Programmet gir inngående kunnskap om hva lederrollen krever, og hvordan du kan være en trygg og tydelig leder.

7
1.1.3. Lofoten mellomleder