Refleksjoner des 18, 2021 3 minutter

Hva skal til for å bli en god leder?

Som leder bør du tenke over to ting:

Enten du skal bli leder for første gang, eller har lang ledererfaring, er det mange av de samme faktorene som avgjør hva slags leder du er og hvordan du kan bli så god som mulig i din rolle.

Gjennom 30 år i arbeidslivet har jeg møtt mange ulike ledertyper. Alt fra de ufølsomme og autoritære som setter knallharde krav, til de i overkant milde og snille lederne hvor alt skal være trygt og godt, og få krav stilles. Ingen av disse to er ideelt, og det gjelder å finne en gyllen middelvei.

Refleksjon over egne (leder)egenskaper

Som leder er det viktig å reflektere over dine egne styrker og svakheter, samt ha et bevisst forhold til disse.

Du bør tenke grundig gjennom to ting:

  • Hva forventer dine ansatte av deg?
  • Hva forventer du av dine ansatte?

I tillegg bør du vurdere hvordan du vil håndtere ulike situasjoner før du havner opp i dem. Hva gjør du eksempelvis hvis dine ansatte reagerer negativt fordi du tar et upopulært valg? Hvis du som person har en trang til å bli godt likt, hvordan skal du få til det i en lederrolle uten at det går på bekostning av resultater? Hvordan skaper du en god kultur i ditt team eller din avdeling – det handler vel om mer enn fredagspils og kick-off?

Veien til lønnsom ledelse

Alle ansatte er ulike. Som leder må du identifisere hva dine ansatte trenger, slik at du kan følge de opp på deres nivå, enten de trenger tett oppfølging eller er tilnærmet selvgående.

De siste årene har vi sett en dreining mot en mer empatisk og forståelsesfull lederstil. Det handler i større grad om å skape en «psykologisk trygg arbeidsplass», som Amy Edmondson kaller det i denne Tedx Talken. En psykologisk trygg arbeidsplass handler om å finne balanse. Balanse mellom det å være i et trygt miljø og en trygg kultur hvor det er lov til å stille spørsmål, hvor det er rom for diskusjoner, hvor lederen aktivt spør sine ansatte for å hente informasjon og hvor meningsutveksling er sunt – og det å ha den rette motivasjonen og den riktige mengden ansvar for å kunne prestere best mulig.

Den dreiningen vi ser er ikke tilfeldig. Forskning viser nemlig at en omsorgsfull leder er mer lønnsomt enn en kontrollfrik.

Med en omsorgsfull lederstil får du ansatte som:

  • er mer tillitsfulle
  • er mindre syke
  • leverer bedre resultater

Gode ledere er virksomhetskritisk

Gode ledere er det viktigste suksesskriteriet for vekst i enhver organisasjon. Uten ledere med de rette egenskapene for sitt selskap, vil det på sikt bli svært vanskelig å nå målene som er satt både på individ- og organisasjonsnivå. Men hva er egentlig din rolle som leder og hva kreves av deg?

Jeg har kurset ledere i 30 år, og har erfaring med ledere på alle nivåer i både små og store selskap. Det viktigste jeg har lært gjennom disse årene er at:

  • Alle har utbytte av å reflektere over egne egenskaper
  • Det er stor nytte i å kartlegge hvilke egenskaper som er spesielt viktige i din stilling
  • Å jobbe strukturert med å forsterke dine viktigste egenskaper gir stor verdi

Ved å skreddersy programmer for hver enkelt leder kan vi oppnå svært gode resultater. Kåring lederutviklingsprogram er basert på veletablerte praksiser og metoder, hvor anerkjente verktøy benyttes for best mulig resultat – alltid med sterk faglig forankring.

Hvis du er interessert i hva jeg kan bidra med for deg, din ledergruppe eller i din virksomhet, kan du ta en titt på denne siden hvor du finner informasjon om mine lederutviklingsprogram.

Ta gjerne kontakt med meg via kontaktskjema, på telefon: +47 907 45 669 eller e-post: marit-helen@karing.no, så kan vi ta en prat for å finne gode løsninger for deg og din virksomhet.

Kontakt oss

"(Påkrevd)" obligatorisk felt

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt om du er interessert i et samarbeid for økt lønnsomhet, større robusthet, eller konkrete endringsprosesser i din organisasjon. Sammen finner vi riktig løsning, og tilpasser tidsbruk, innhold og omfang etter deres situasjon og behov.