yA Bank

ya-bank-logo-2

Marit-Helen Kåring var en viktig støttespiller for meg i perioden hvor vi fusjonerte yA Bank og Resurs Bank. Hun kom inn med struktur og en imponerende oversikt over lovverket og nødvendig strukturert prosess. Alle hos oss ble møtt av Marit-Helen på en profesjonell og tydelig måte, basert på etterlevelse av lovverket i alle ledd.

For meg var det viktig å være modig nok til å ta avklaringer og beslutninger til riktig tid i denne perioden. Her var Marit-Helen en viktig medspiller. Hun utfordret alle rundt seg og viste mot til å ta tak i vanskelige saker. Hun var også god til å skape begeistring rundt den nye organisasjonen og strategien vår, som var viktig for å få med oss alle ansatte, ledelsen og styringsparter.

Vi var begge opptatt av å sørge for god informasjonsflyt i denne perioden. Hun skapte ro i virksomheten ved å være tilstede, informere og være tilgjengelig for alle som trengte det. Denne gode informasjonsflyten internt, og Marit-Helens åpenhet og ærlighet i møte med alle hos oss, gjorde at ledelse, HR og tillitsvalgte hadde stor tillit til både henne og oss i ledelsen. I en periode med store omveltninger og utfordringer var det bemerkelsesverdig lite dramatikk eller uro i virksomheten.

Rune Strande

Administrerende direktør i yA Bank

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt om du er interessert i et samarbeid for økt lønnsomhet, større robusthet, eller konkrete endringsprosesser i din organisasjon.

Sammen finner vi riktig løsning, og tilpasser tidsbruk, innhold og omfang etter deres situasjon og behov.

Andre referanser

Nordisk-Grunnteknikk logo

Nordisk Grunnteknikk

«Marit-Helen har vært en nøkkelperson i vår omstillingsprosess, og hennes direkthet og styrke har vært uvurderlig for både selskapet og min egen utvikling som leder.» Marit-Helen trådte…

Les mer

Nordisk Fjellsikring

“Effekten av Marit-Helens lederstøtte har endret min tilnærming som leder. Å gi ansvar til alle i staben og stole på at jobben blir gjort, har vært nøkkelen…

Les mer

Neptune Properties

“Den mest verdifulle effekten av Marit-Helens lederstøtte i organisasjonens utvikling og endring ligger i hennes evne til å være tydelig og ærlig, samtidig som hun utstråler varme…

Les mer