Nordisk Fjellsikring

Web_logo_-_svart_uten_farge

“Effekten av Marit-Helens lederstøtte har endret min tilnærming som leder. Å gi ansvar til alle i staben og stole på at jobben blir gjort, har vært nøkkelen til vår vekst”

Samarbeidet med Marit-Helen Kåring startet for oss i 2019, og det har vært en utrolig givende reise så langt. Ved begynnelsen av samarbeidet fokuserte vi på å evaluere organisasjonen og lederne i administrasjonen. Målet var klart: kutte kostnader på kort sikt og deretter styrke ansattes ansvarsfølelse og eierskap til oppgavene. I løpet av de første månedene arbeidet vi intensivt med å redusere kostnader og samtidig motivere ansatte til å ta mer ansvar. Dette banet vei for en samling med alle ansatte i 2020, der vi ønsket å tydeliggjøre hver enkelts rolle i bedriften og viktigheten av samarbeid på tvers av organisasjonen.

Marit-Helen har vært en sentral aktør i våre endringsprosesser de siste årene. Hun har ikke bare bidratt til å bygge selvtillit hos meg og staben, men også til å endre min tilnærming som leder. Hun er ekspert i å skape kulturendringer og har vært en nøkkelperson i å sammensveise forskjellige kulturer og engasjere ledere. Resultatene har vært imponerende. Vår omsetning har økt fra 110 millioner i 2019 til 237 millioner i 2022, og vi forventer å avslutte 2023 med en omsetning på 470 millioner.

Å jobbe med Marit-Helen er en glede. Hun er genuint interessert i å lykkes med utviklingen av ledere, og hennes evne til å løse utfordringer på strak arm er imponerende. Hun har gitt meg energi og gjort meg til en bedre leder gjennom hennes støtte. Marit-Helen er ikke bare dyktig i å trene ledere, men også i å tilpasse seg endringer og behov underveis i prosessen. Hun har vært en ressurs for oss, og hennes erfaring har vært uvurderlig.

Den mest verdifulle effekten av Marit-Helens lederstøtte har vært evnen til å endre min tilnærming som leder. Å gi ansvar til alle i staben og stole på at jobben blir gjort, har vært nøkkelen til vår vekst. Marit-Helen har vært en katalysator for endring, og hennes tilstedeværelse er en stor ressurs for ledelsen.

Hvis du vurderer endringer i din bedrift, kan jeg varmt anbefale Marit-Helen Kåring. Hennes engasjement, faglige dyktighet og evne til å skape positiv endring er unik. Vi har prøvd andre, men ingen kommer i nærheten av hva Kåring har oppnådd hos oss.

Hun er et ledertalent, og hennes innsats for å drive endringer, gjøre forbedringer og trene mellomledere er uten sidestykke.

Vegar Gjerden
Daglig leder i Nordisk Fjellsikring AS

 

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt om du er interessert i et samarbeid for økt lønnsomhet, større robusthet, eller konkrete endringsprosesser i din organisasjon.

Sammen finner vi riktig løsning, og tilpasser tidsbruk, innhold og omfang etter deres situasjon og behov.

Andre referanser

Nordisk-Grunnteknikk logo

Nordisk Grunnteknikk

«Marit-Helen har vært en nøkkelperson i vår omstillingsprosess, og hennes direkthet og styrke har vært uvurderlig for både selskapet og min egen utvikling som leder.» Marit-Helen trådte…

Les mer

Neptune Properties

“Den mest verdifulle effekten av Marit-Helens lederstøtte i organisasjonens utvikling og endring ligger i hennes evne til å være tydelig og ærlig, samtidig som hun utstråler varme…

Les mer

Saga Regnskap

Etter å ha blitt anbefalt og blitt fortalt om Marit-Helens gode resultater av flere i vårt nettverk var forventningene skyhøye når vi engasjerte henne i en mer…

Les mer