Neptune Properties

df8etx4qbbq9ttpqzzhm

“Den mest verdifulle effekten av Marit-Helens lederstøtte i organisasjonens utvikling og endring ligger i hennes evne til å være tydelig og ærlig, samtidig som hun utstråler varme som et medmenneske.”

De siste fem årene har Neptune Properties gjennomgått betydelige endringsprosesser. Når vi reflekterer over Marit-Helens bidrag til disse prosessene, blir det klart at hun har vært nøkkelen til å gi retning og struktur til endringsarbeidet. Hennes evne til å utfordre etablerte sannheter og stille de rette spørsmålene har vært avgjørende for å lede organisasjonen på riktig kurs. Ved hjelp av effektive metoder og rammeverk har hun skapt skapt progresjon og gjennomføringskraft i endringsprosessene.

Å arbeide med Marit-Helen gir en unik opplevelse preget av tung faglig kompetanse og lang erfaring. Hun mestrer balansen mellom å lytte og gi råd samt stiller de nødvendige spørsmålene. Marit-Helen skaper tillit gjennom sin tydelighet og evne til å være ærlig. Dette har vært spesielt verdifullt i rekrutteringsprosesser, der hennes kvaliteter har bidratt til å velge kandidater som ikke bare besitter riktig kompetanse, men også passer inn i teamet og arbeidsmiljøet.

Den mest verdifulle effekten av Marit-Helens lederstøtte i organisasjonens utvikling og endring ligger i hennes evne til å være tydelig og ærlig, samtidig som hun utstråler varme som et medmenneske. Dette skaper en atmosfære av tillit og åpenhet, og har satt en positiv tone for organisasjonens utvikling.

Mona Kjenner Andersen
Markedsdirektør, Neptune Properties

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt om du er interessert i et samarbeid for økt lønnsomhet, større robusthet, eller konkrete endringsprosesser i din organisasjon.

Sammen finner vi riktig løsning, og tilpasser tidsbruk, innhold og omfang etter deres situasjon og behov.

Andre referanser

Nordisk-Grunnteknikk logo

Nordisk Grunnteknikk

«Marit-Helen har vært en nøkkelperson i vår omstillingsprosess, og hennes direkthet og styrke har vært uvurderlig for både selskapet og min egen utvikling som leder.» Marit-Helen trådte…

Les mer

Nordisk Fjellsikring

“Effekten av Marit-Helens lederstøtte har endret min tilnærming som leder. Å gi ansvar til alle i staben og stole på at jobben blir gjort, har vært nøkkelen…

Les mer

Saga Regnskap

Etter å ha blitt anbefalt og blitt fortalt om Marit-Helens gode resultater av flere i vårt nettverk var forventningene skyhøye når vi engasjerte henne i en mer…

Les mer