Nordisk Grunnteknikk

Nordisk-Grunnteknikk logo

«Marit-Helen har vært en nøkkelperson i vår omstillingsprosess, og hennes direkthet og styrke har vært uvurderlig for både selskapet og min egen utvikling som leder.»

Marit-Helen trådte inn som konsulent for lederutvikling hos Songdalen Fjellsprenging AS vinteren 2023. Etter hendelser internt i selskapet ble hennes rolle raskt endret til «HR-leder» i løpet av året, og hun ble min nærmeste støttespiller som daglig leder.

I løpet av 2023 gjennomgikk vi betydelige endringer i ledelsen, samtidig som det ble tatt beslutninger om å restrukturere deler av selskapet. Fra 01.02.24 har vi endret navn til Nordisk Grunnteknikk, med vårt primære hovedfokus på fundamentering og grunnteknikk.Marit-Helen var en verdifull bidragsyter i denne prosessen, med sin fagkompetanse knyttet til ansattes rettigheter og lederstøtte gjennom krevende omstillingsprosesser.

Samarbeidet med Marit-Helen har vært effektivt, hyggelig og styrkende for min egen kompetanse og utvikling som leder. Hun bringer med seg solid erfaring og kompetanse innen fagfeltet, og jeg verdsetter spesielt hennes direkthet og evne til å takle utfordringer på en direkte og konstruktiv måte. Det mest verdifulle vi sitter igjen med fra samarbeidet, har vært hennes evne til å løse en rekke utfordrende saker gjennom året, som har bidratt til å styrke organisasjonens robusthet og fremdrift.

Marit-Helen viser omsorg for de hun jobber med, ikke bare på konsulentnivå, men også som individer. Hun er dyktig til å se enkeltmennesker i krevende prosesser og støtte beslutninger som kan være utfordrende både for ledere og ansatte.

Hanne Lorentzen
Daglig leder i Nordisk Grunnteknikk AS
(Tidligere Songdalen Fjellsprengning AS)

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt om du er interessert i et samarbeid for økt lønnsomhet, større robusthet, eller konkrete endringsprosesser i din organisasjon.

Sammen finner vi riktig løsning, og tilpasser tidsbruk, innhold og omfang etter deres situasjon og behov.

Andre referanser

Nordisk Fjellsikring

“Effekten av Marit-Helens lederstøtte har endret min tilnærming som leder. Å gi ansvar til alle i staben og stole på at jobben blir gjort, har vært nøkkelen…

Les mer

Neptune Properties

“Den mest verdifulle effekten av Marit-Helens lederstøtte i organisasjonens utvikling og endring ligger i hennes evne til å være tydelig og ærlig, samtidig som hun utstråler varme…

Les mer

Saga Regnskap

Etter å ha blitt anbefalt og blitt fortalt om Marit-Helens gode resultater av flere i vårt nettverk var forventningene skyhøye når vi engasjerte henne i en mer…

Les mer