DNB-Nor Eiendom

DNB-Nor Eiendom-logo

Meglerne i DnbNor Eiendom opplevde coaching-oppfølgingen som motiverende og nyttig. Den gav dem økt grad av innsikt i egen jobbsituasjon og et mer bevisst forhold til utvikling og karriere. Fra bedriftens ståsted kunne vi registrere en større grad av motivasjon hos meglerne, noe som vil gi utslag i bedre resultater og høyere grad av tilfredshet blant de ansatte på sikt. I rekrutteringsprosessene handlet det om å velge ut de rette kandidatene til lederstillinger på utvalgte kontor.

Tone C. Krange

DNB-Nor Eiendom

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt om du er interessert i et samarbeid for økt lønnsomhet, større robusthet, eller konkrete endringsprosesser i din organisasjon.

Sammen finner vi riktig løsning, og tilpasser tidsbruk, innhold og omfang etter deres situasjon og behov.

Andre referanser

Nordisk-Grunnteknikk logo

Nordisk Grunnteknikk

«Marit-Helen har vært en nøkkelperson i vår omstillingsprosess, og hennes direkthet og styrke har vært uvurderlig for både selskapet og min egen utvikling som leder.» Marit-Helen trådte…

Les mer

Nordisk Fjellsikring

“Effekten av Marit-Helens lederstøtte har endret min tilnærming som leder. Å gi ansvar til alle i staben og stole på at jobben blir gjort, har vært nøkkelen…

Les mer

Neptune Properties

“Den mest verdifulle effekten av Marit-Helens lederstøtte i organisasjonens utvikling og endring ligger i hennes evne til å være tydelig og ærlig, samtidig som hun utstråler varme…

Les mer