Bisnode Norge

Bisnode Norge-logo

Marit-Helen er en klok, erfaren og tydelig HR-person. Og hun er uredd, noe som var viktig for oss da vi skulle ha ekstern hjelp – vi måtte ha noen som kunne si oss imot og være en faglig sparringspartner. Det blir fort slik at man går i de samme sporene, men Marit-Helen utfordret forforståelsen vår og var veldig nyttig for oss å samarbeide med. Hun er ekstremt kompetent og har mye erfaring, i tillegg til at hun holder seg oppdatert på HR-faget.

Vi har brukt henne som samarbeidspartner på flere områder, blant annet på kompetanseutvikling, sykefraværsoppfølging og ledersamlinger.

Anette Holm Hulthin

Head of HR i Bisnode Norge

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt om du er interessert i et samarbeid for økt lønnsomhet, større robusthet, eller konkrete endringsprosesser i din organisasjon.

Sammen finner vi riktig løsning, og tilpasser tidsbruk, innhold og omfang etter deres situasjon og behov.

Andre referanser

Nordisk-Grunnteknikk logo

Nordisk Grunnteknikk

«Marit-Helen har vært en nøkkelperson i vår omstillingsprosess, og hennes direkthet og styrke har vært uvurderlig for både selskapet og min egen utvikling som leder.» Marit-Helen trådte…

Les mer

Nordisk Fjellsikring

“Effekten av Marit-Helens lederstøtte har endret min tilnærming som leder. Å gi ansvar til alle i staben og stole på at jobben blir gjort, har vært nøkkelen…

Les mer

Neptune Properties

“Den mest verdifulle effekten av Marit-Helens lederstøtte i organisasjonens utvikling og endring ligger i hennes evne til å være tydelig og ærlig, samtidig som hun utstråler varme…

Les mer