Refleksjoner des 3, 2020 2 minutter

Krise er krise, men også en mulighet

pexels-pixabay-416405

For flere bransjer har korona-pandemien vært kritisk. Flybransjen, utelivsbransjen og reiselivet generelt har virkelig kjent på kroppen hva et nedstengt samfunn betyr. Men i kriser finnes det heldigvis også muligheter.

 

Avgjørende veivalg for organisasjonen presses ofte frem gjennom kriser; både på strategisk og operasjonelt nivå. Ofte må det tas stilling til spørsmål man ikke har vært bevisst på tidligere, men som stilles for å komme seg videre.

5 spørsmål alle ledere bør stille seg ved avgjørende veivalg:

1. Hvorfor eksisterer vi som bedrift?

Hvilke utfordringer løser du for dine kunder? Hvorfor skal kundene velge deg fremfor en annen aktør, og hvordan kan du gi mest mulig verdi til dine kunder? Det er ikke sikkert konkurransefortrinnet du hadde i går fortsatt gjelder i morgen. Du er nødt til å se hvilke grep som må til for å få maksimalt resultat.

2. Hvilke mennesker trenger vi, og hva slags kompetanse bør de ha?

Trenger dere spesialister må dere kjenne fagfeltet for å få inn riktig person. Trenger dere ledere må dere vite hvilke egenskaper dere ser etter, og hvordan dere skal få frem det beste i dem. En ny hverdag krever ny kompetanse. Verden går raskere enn noen gang, og medarbeidere må evne å ta til seg ny læring og være komfortable med endring. Dette må dere tenke på i rekrutteringsprosessen.

3. Hvilke roller er kritiske for oss og hva bør være mandatet og oppgavene?

Tydelighet i oppgaver og ansvar, spesielt i kritiske roller, bør være en selvfølge. Likevel kommer jeg ofte inn i bedrifter hvor ansvarsfordeling og mandat, selv i toppledelsen, er for dårlig definert. Det skal aldri være tvil om hvem som svarer for hva, hvilket er spesielt viktig i kriser.

4. Hvordan skal vi tegne opp organisasjonskartet for å jobbe effektivt og bærekraftig – som et hierarki, bygget opp av team, eller med flat struktur?

Ved å være systematiske i endringsprosesser, vil dere se hvilken struktur som fungerer for dere. Ved å ha en praktisk tilnærming til hvordan et organisasjonskart tegnes opp, får dere en tydelig forståelse av hvordan organisasjonen bør struktureres. Det holder ikke kun å finne et opptegnet organisasjonskart på internett, og deretter fylle inn de tomme boksene.

5. Hvilke beslutningsprosesser passer, og hvordan skal disse beslutningsprosessene bli kjent og synlig for alle?

Involvering og medbestemmelse er viktige faktorer i endringsprosesser. De ansatte må ha et bevisst forhold til hvorfor og hvordan dere jobber mot felles mål. Organisasjonsutvikling har mange positive ringvirkninger utover hovedmålet. Det gjelder for organisasjonen å finne ut når i prosessen, og på hvilken måte, de ansatte skal involveres og bli kjent med endringer og valg som tas.

Presses til å tenke nytt

I kriser tvinges vi til å tenke nytt. Plutselig er forretningsmodellen irrelevant og du mangler de tydelige konkurransefortrinnene du hadde tidligere. Da må du være villig til å stille deg noen vanskelige spørsmål om hvilken retning bedriften din skal gå.

Hvis du trenger en katalysator, en fasilitator eller en guide gjennom hele prosessen, ta gjerne kontakt for en prat.

Jeg har 30 års erfaring med å lede organisasjoner gjennom krevende omstillinger, og har god trening i å identifisere behov og forbedringsområder. Du får personlig oppfølging, stødig fremdrift og solid gjennomføring – slik at du og din bedrift når deres mål og utvikler en bærekraftig organisasjonskultur.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat:

"(Påkrevd)" obligatorisk felt

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt om du er interessert i et samarbeid for økt lønnsomhet, større robusthet, eller konkrete endringsprosesser i din organisasjon. Sammen finner vi riktig løsning, og tilpasser tidsbruk, innhold og omfang etter deres situasjon og behov.