Refleksjoner okt 1, 2020 2 minutter

Bærekraftig ledelse er et strategisk valg for fremtiden

Bærekraftig ledelse, Kåring Ledelse

Med 29 års erfaring er det én ting jeg er helt sikker på: Det eneste som er forutsigbart, er at ting endrer seg. Jo bedre vi tåler endring, jo mer bærekraftige blir vi – som mennesker og som ledere. Derfor er bærekraftig ledelse noe jeg vil legge enda mer vekt på i mine prosjekter fremover.

Som HR- og toppledere er det vår plikt å sikre at vi har en bærekraftig kultur og ledelse i bedriften vår. Det vil si at vi er (psykologisk) robuste, og har trening, erfaring med og kunnskap om hvordan vi skal håndtere lederrollen vår i tråd med bedriftens mål og verdier. Det vil også si at vi evner å sette oss egne mål og lede oss selv og våre medarbeidere mot disse målene, og samtidig opprettholde sunne og gode relasjoner oss imellom. Hvordan får vi til det?

I en bærekraftig kultur tåler vi endringer – og hverandre

Et grunnleggende prinsipp innenfor all utvikling er kontinuerlig endring. Skal du utvikle deg til å bli en bærekraftig leder, må du legge til rette for en måte å samarbeide og samhandle på i bedriften slik at den kan utvikle seg i takt med endringer i samfunnet. Vi snakker om bærekraft i forbindelse med miljø og klima hele tiden, men begrepet fungerer like godt  i sammenheng med arbeidsliv og ledelse. På samme måte som vi bør etterstrebe en livsførsel som har respekt for naturen, bør vi ha en ledelseskultur som har respekt for mennesker.

I en bærekraftig kultur vil det for eksempel ikke være en tallfestet alder som bestemmer om du får lov til å jobbe eller ikke. Der legges det heller vekt på at den enkelte medarbeider skal jobbe så lenge det samsvarer med det å ha et sunt og godt liv. I en bærekraftig kultur er vi mer robuste og tåler endringer, medgang og nedturer – og vi tåler hverandre.

Hvor mottakelig og motivert er du for endring?

I min erfaring er det slik at når ledere og medarbeidere er trygge på hverandre, tør de å utfordre og utvikle hverandre. Når vi kjenner oss trygge, tar vi også bedre beslutninger. Dette er noe jeg har blitt mer og mer bevisst på de siste årene, og som jeg vil gi større plass i prosjektene mine framover. Jeg vil jobbe med å avdekke i hvilken grad lederne jeg jobber med, er mottagelige og motiverte for endring.

Da vil jeg lettere kunne tilpasse prosessene mine til den enkelte leder, og bruke de rette metodene og ta opp de riktige temaene som setter deg i stand til å være en bærekraftig leder som kan utvikle deg i mange år framover.

Er du nysgjerrig på bærekraftig ledelse og kultur?
Ta gjerne kontakt med meg!

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt om du er interessert i et samarbeid for økt lønnsomhet, større robusthet, eller konkrete endringsprosesser i din organisasjon. Sammen finner vi riktig løsning, og tilpasser tidsbruk, innhold og omfang etter deres situasjon og behov.