trapp mini

Team Belbin


Belbin er et av verdens mest brukte verktøy. Det er et resultat av forskning som dr. Meredith Belbin har ledet ved Henley Business School. Testen gir et grunnlag for å analysere og utvikle samspill og samarbeid i team. Belbin-testen analyserer folks sterke og svake sider i samhandling med andre, og den handler i større grad om atferd og ikke om personlighet. Dette gir et godt grunnlag for å veilede og utvikle team.

Hvorfor lykkes noen team? Teamroller er byggesteinene hos Belbin. Teamrollene konkretiserer hvilke kvaliteter et team har, gjennom å kartlegge medlemmenes styrker og svakheter.

Belbin-testen støtter en god utvikling av teamet fordi:

 • teamet får et felles språk
  • medlemmene får en felles forståelse av teamets sterke og svake sider
  • den gir tydelige beskrivelser av nåsituasjonen og gir konkrete tips for arbeidet videre
   • hvert medlem får konkret tilbakemelding fra sine kollegaer
   • teamet blir bevisst hvordan teamets ressurser kan brukes best mulig

Her kan du lese mer om Belbin:
https://www.belbin-norge.no