trapp mini

SPGR-metoden


Bokstavene SPGR står for «systematisere person–gruppe-relasjoner», og representerer både en teori, en metode og et moderne og fleksibelt arbeidsverktøy for å utvikle og styrke organisasjoner, team og ledere. 

SPGR-metoden er en syntese av de mest toneangivende teoriene innenfor organisasjons- og gruppeforskning. Metoden og arbeidsverktøyet er utviklet ved SPGR-instituttet gjennom 30 år, og bygger på den veletablerte og fleksible spinnteorien, som bygger bro mellom ulike vestlige og asiatiske teammodeller. 

Formålet med metoden er å gi ledere, konsulenter, HR-personell og forskere som arbeider med team, den nyeste kunnskapen og de nyeste metodene i en form som de kan anvende i sin praksis.  

SPGR gir bedrifter et moderne og solid verktøy for å isolere de faktorene som får team til å mestre situasjoner preget av usikkerhet, kaos og stort mentalt press, og utvikle metoder for å trene opp disse egenskapene. 

Her kan du lese mer om SPGR og spinnteori:
www.spgr.no