trapp mini

RAVENS MATRISER


Ravens matriser er en av verdens mest brukte intelligenstester. Det er en evnetest som opprinnelig ble utviklet i USA av John C. Raven i 1936. Testen måler generell mental evne og evne til abstrakt tenkning. 

Intelligens (fra latin intelligere, å forstå, begripe, innse, avgjøre) er den mentale evnen til å forstå sammenhenger. Til intelligensen regnes vanligvis evnen til å lære, resonnere, planlegge, løse problemer, tenke kritisk og tenke abstrakt, samt evnen til å forstå ideer, språk og kompliserte årsakssammenhenger (kilde: Wikipedia).

Testen er utformet som en flervalgstest hvor kandidaten presenteres for ulike serier med mønstre. Kandidaten skal deretter vurdere hvordan mønsteret fortsetter. Fordi prøven er ikke-verbal, er måleresultatet uavhengig av den testedes språklige bakgrunn. 

Ravens progressive matriser er et meget godt verktøy til å forutsi arbeidsprestasjon og brukes både i rekruttering og i leder- og teamutvikling. 

Her kan du lese mer om Ravens matriser: 
http://assessio.no/testverktoy/ravens-matriser/