trapp mini

MINT

MINT


MINT (Measuring Integrity) er utviklet av Assessio og er DNV GL-sertifisert. Dette er en unik personlighetstest som identifiserer ansatte med god organisasjonsatferd, og ansatte med destruktive tendenser på jobben. Den er utviklet med bakgrunn i forskning som peker på sammenhengen mellom femfaktormodellens personlighetstrekk og kontraproduktiv arbeidsatferd. Ved å identifisere dette tidlig kan vi effektivisere seleksjonsprosessen og unngå feilrekrutteringer. 

Ansatte som utvikler uønsket og skadelig atferd på arbeidsplassen, kan forårsake store problemer for både arbeidsgivere, kollegaer og tredjeparter. Mennesker er ofte bedriftens viktigste ressurs. Utviser ansatte for eksempel kriminell atferd, vil dette kunne gå ut over lønnsomheten og gi bedriften et frynsete rykte.

Gjennom å tidlig sortere bort uegnede kandidater effektiviseres seleksjonsprosessen og vi unngår feilrekruttering. På denne måten kan vi oppnå høyere kvalitet og lønnsomhet, mindre ulovlig fravær og et mer stabilt arbeidsmiljø.

MINT brukes i rekruttering og seleksjon og i talent- og lederutvikling.

Her kan du lese mer om MINT: 
Assessio ny side: http://assessio.no/testverktoy/measuring-integrity-mint/