trapp mini

MBTI


Myers-Briggs typeindikator bygger på Jungs typeteori om at vi mennesker har noen medfødte egenskaper som gir oss forskjellige preferanser for hvordan vi henter energi, håndterer informasjon, tar beslutninger og organiserer hverdagen. Verktøyet er utviklet av Isabel Briggs Myers og hennes mor Katharine Briggs. 

Myers-Briggs typeindikator er en av verdens mest brukte personlighetstester. Testen måler 16 mulige personlighetstyper. Hver av disse typene representerer et sett av preferanser når det gjelder interesser, arbeidsstil og behov. MBTI er først og fremst et instrument for å fremme selvinnsikt og personlig utvikling, men kan også vise hvordan ulikheter mellom mennesker kan inkluderes og anvendes på en konstruktiv måte.

Vi mennesker er forskjellige, og nøkkelen til å bygge en effektiv organisasjon er å bruke disse forskjellene konstruktivt. Dette krever at vi har forståelse for og fundamental kunnskap om hvordan mennesker fungerer. Kunnskap om vår egen og andres personlighetstype gir oss større forståelse både for oss selv og for andre. MBTI er derfor ideell å bruke i leder- og teamutvikling, ved håndtering av konflikter og stress, for å nå ut til og beholde talenter eller for å gjøre en salgsprosess mer målrettet.

Her kan du lese mer om MBTI:
http://www.myersbriggs.org
http://assessio.no/testverktoy/myers-briggst-typeindikator-steg-og-ii/