trapp mini

MBTI – STEP II


Testverktøyet MBTI Step II er en utvidet utgave av Myers-Briggs personlighetstest og gir et mer dyptgående bilde av personligheten. Testen gir blant annet personer med samme personlighetstype muligheten til å gå i dybden på sine likheter og ulikheter. Testen er et særlig effektivt verktøy innenfor lederutvikling og coaching – både i små og store virksomheter. 

MBTI er en internasjonal test som finnes på ulike språk, og den tar også hensyn til kulturelle forskjeller.

Her kan du lese mer om MBTI Step II:
http://www.myersbriggs.org/using-type-as-a-professional/mbti-step-ii-instrument/
https://www.opp.com/en/tools/MBTI/MBTI-Step-II-intro