trapp mini

Matrigma


Matrigma er en evnetest som utforsker en persons kapasitet til problemløsning og resonnering, samt evnen til å se logiske sammenhenger. Det er en ikke-verbal test og påvirkes derfor ikke av språkkunnskaper eller kulturelle forskjeller. 

Evnetester er et av måleverktøyene vi kan bruke til å forutsi om en person kommer til å lykkes i jobben eller ikke. Forskning viser at personer med høy generell evne løser komplekse oppgaver raskere og mer effektivt enn andre. De har også bedre egenskaper til og forutsetninger for å innhente ny kunnskap. De kognitive evnene til en kandidat blir viktigere jo mer komplekse arbeidsoppgaver han eller hun skal utføre. 

Her kan du lese mer om Matrigma:
http://assessio.no/testverktoy/matrigma/
http://www.hoganassessments.com/content/matrigma