trapp mini

MAP


Personlighetstesten MAP (Measuring and Assessing Individual Potential) ble publisert i 2009 og er utviklet av Assessio International. Testen ble DNV-GL-sertifisert i 2013.  

MAP er et resultat av seks års utvikling basert på de forutsetningene som gjelder i Norden. Den er skreddersydd til de nordiske landenes språk og kultur. Den er derfor i stand til å gi detaljerte beskrivelser av personligheten, og kan med dokumentert nøyaktighet vurdere hvor egnet kandidater er for bestemte oppgaver og stillinger. Testen er basert på – men har også videreutviklet – femfaktormodellen, som er den mest aksepterte modellen for å måle og beskrive personlighet.

Testen gir både en grundig beskrivelse av personligheten og kan bedømme en persons kapasitet til og måte å løse ulike typer av arbeidsoppgaver på. MAP er et vitenskapelig utprøvd og validert instrument. Testen vurderer også en persons potensial for visse oppgaver eller en persons utviklingspotensial i en organisasjon, blant annet i rollen som leder.

MAP har to formål:

  • å beskrive de målbare delene av personligheten på en pålitelig måte
  • å kombinere disse beskrivelsene for å forutsi en persons arbeidsrelaterte atferd ved å finne ut hvordan de skårer på en egnethetsskala 

Alt dette gjør MAP til et unikt, vitenskapelig, fleksibelt og moderne verktøy for personvurdering. MAP brukes både i rekrutteringssammenheng og utviklingssammenheng.

Her kan du lese mer om MAP: 
Assessio ny side: http://assessio.no/testverktoy/map/
Assessio gammel side: https://www.assessio.com/no/Test--Metode/Lederutvikling/MAP/