trapp mini

JTI


Jungiansk typeindeks (JTI) er et ikke-evaluerende psykologisk verktøy. Testen er basert på den sveitsiske psykologen C.G. Jungs lære om psykologiske typer, og er videreutviklet av psykologene Ringstad og Ødegård. JTI er en positiv test som sier noe om hvordan mennesker kan være like og forskjellige uten at det er sortert i «bra» eller «mindre bra». JTI er godt utprøvd og basert på grundig forskning. 

JTI gir testpersonen en profil bestående av fire bokstaver som gjør det enklere å bruke resultatene i utvikling. Testen kan hjelpe til med å forstå typiske trekk, likheter og forskjeller mellom oss selv og andre mennesker – hvorfor vi foretrekker noen arbeidsoppgaver og arbeidsmåter framfor andre, hvorfor vi raskt «finner tonen» med noen mennesker, mens vi kan oppleve at det er vanskeligere å kommunisere med andre. Testen sier også noe om hvilke roller testpersonen vil passe best til i et team, hva som er hans eller hennes potensielle utviklingsområder og styrker. 

 JTI kan brukes til:

  • personlig utvikling
  • karriereutvikling 
  • karriererådgivning
  • teamutvikling
  • lederutvikling
  • ledelsesrådgivning
  • arbeidsmiljøutvikling
  • konflikthåndtering

Her kan du lese mer om JTI: 
http://www.optimas.no/jti_jung.htm
http://www.jungtype.com/index.htm