trapp mini

Cut-E shapes og scales


Personlighetstesten shapes og evne- og ferdighetstestene scales er internettbaserte testverktøyer som hjelper deg til raskt og effektivt å gjenkjenne de kandidatene som vil fungere best i din organisasjon.

Personlighetstesten shapes kartlegger personlighetstrekk hos medarbeidere som er avgjørende for beslutningene du skal ta i utvelgelses- og utviklingsprosesser.  

Evne- og ferdighetstestene scales er nyttige når du ønsker å identifisere gode kandidater og forutsi kandidaters fremtidige jobbsuksess. Shapes gir en god støtte i rekrutteringsprosessen, og er samtidig lite kostbar og tidkrevende å bruke. 

Testene er utviklet av det internasjonale selskapet Cut-E, som siden 2004 har utviklet og levert en rekke psykometriske instrumenter for HR-diagnostisering. Testene gjennomføres på nettet ved hjelp av korte og brukervennlige spørreskjemaer som gir differensierte og presise resultater. De er enkle å administrere og enkle for kandidatene å gjennomføre uten at man trenger å installere ekstra programvare eller avanserte IT-systemer. 

Her kan du lese mer om Cut-E:
www.cut-e.com