trapp mini

360-graders lederevaluering


Konstruktive tilbakemeldinger er viktige for at ledere skal kunne sammenligne oppfatningene de har av seg selv, med de oppfatningene andre har av dem. 360-graders lederevalueringer er kartlegginger som støtter ledere på alle nivåer i deres profesjonelle utvikling. Dette tilbakemeldingssystemet brukes i medarbeidersamtaler for å bedre prestasjonene til de ansatte, og til å vurdere deres styrker og utviklingsbehov.  

Tilbakemeldingssystemet fører til økt selvbevissthet, gir de ansatte muligheten til å se sin atferd fra andres perspektiv, og oppmuntrer dem til å sette seg mål og utvikle evnene sine. Ved hjelp av 360-graderssystemet kan bedrifter på en systematisk og grundig måte oppdage og utvikle de beste ledertalentene.

Løsningen er fleksibel og har flere tilnærminger, både på tilsattnivå og på ledernivå, ferdiglagde eller skreddersydde. 

Her kan du lese mer om 360-graders lederevaluering:
www.cubiks.com