trapp mini

16PF


16PF er en internasjonalt kjent personlighetstest som er utviklet av Raymond Cattell. Han er ofte omtalt som far til femfaktormodellen, den teorien innenfor personlighetspsykologi som har fått mest oppmerksomhet og støtte de siste tiårene.

16PF er et verktøy som får frem alle de ulike sidene ved personligheten vår som innvirker på atferden. Det gir et detaljert og nyansert bilde av personligheten basert på 16 faktorer. Denne testen går både bredere og dypere enn de fleste andre tester, og den er spesielt godt egnet til rekruttering, utvelgelse, personalutvikling, lederutvikling og karriereplanlegging. 16PF er et godt verktøy som kan gi nyttig tilleggsinformasjon for store og viktige beslutninger både for lederen, ledergruppen og bedriften. 

Her kan du lese mer om 16PF:
http://assessio.no/testverktoy/16pf/
www.16pf.com

”Learn what people WILL do. Behavior is the best predictor of performance”