trapp mini

Rekrutteringsopplæring / rekrutteringsstøtte


Jeg setter dere i stand til å gjennomføre gode rekrutteringsprosesser på egen hånd.

Alt dere trenger for å gjennomføre gode rekrutteringsprosesser

Har dere rutinene, malene og verktøyene som gjør at dere selv kan rekruttere kandidatene som skal bidra til å virkeliggjøre bedriftens strategi? Jeg vurderer de prosessene dere har i dag, definerer forbedringer og hjelper dere å utvikle de rutinene dere trenger.

Opplæring i alle fasene av rekrutteringsprosessen

Dere får grundig opplæring og trening i alle fasene av en rekrutteringsprosess:
 • sikre at rekruttering er del av bedriftens strategiske behov
 • lage gode kravprofiler som både sier noe om kompetanse, erfaring, personlighet og ønskede evner før vi begynner å lete og søke etter rett person
 • planlegge, strukturere og holde fast ved avtalt fremdriftsplan
 • planlegge de ulike intervjuene og trene på å gjennomføre dem
 • gjennomføre referanse- og CV-sjekk
 • vurdere finalekandidatene etter en viss metode
 • ordne det praktiske rundt ansettelsen og lage en onboardingplan
   
Dette hjelper jeg dere med
 • å definere hvordan dere kan rekruttere i tråd med bedriftens strategiplan
 • å kartlegge behovet for forbedringer i rutiner og maler og hjelper dere med å gjennomføre disse
 • å lære opp HR-ansatte og ledere i alle fasene i rekrutteringsprosessen