trapp mini

Rekruttering


Jeg bistår med alt dere trenger i en rekrutteringsprosess der målet er å rekruttere i tråd med bedriftens visjon, verdier og strategiplan.

En kvalitetssikret prosess fra a–å

Dere får en målrettet prosess der vi sammen kommer fram til hva dere trenger, og hvordan vi skal gå fram. Jeg bidrar med velprøvde verktøy og evnetester som gjør det mulig å kvalitetssikre ulike sider ved søkerne.

Dette hjelper jeg dere med
  • å finne ut hvilken kompetanse og hvilke egenskaper bedriften trenger, nå og framover
  • å tiltrekke dere de søkerne dere ønsker
  • å teste kompetanse, personlighet, atferd, evner og utviklingsmuligheter hos søkerne for deretter å velge den som egner seg best
  • å gjennomføre en rekrutteringsprosess som ivaretar menneskene på en god måte og gir bedriften godt omdømme både internt og eksternt