trapp mini

Teamutvikling


Jeg hjelper dere å sette sammen team som jobber godt sammen og leverer resultater.

Hvordan sette sammen et godt og effektivt team?

I et team er det ulike roller som skal besettes for at teamet skal fungere godt. Jeg hjelper dere å se hvilke personer som fyller hvilke roller, og hvordan dere kan sette sammen gode team som bidrar til at bedriften når sine mål.

Dette hjelper jeg dere med
  • å teste hvilken rolle i et team de ulike medarbeiderne egner seg til å fylle
  • å vurdere hva som er bra ved de teamene dere har i dag, og hvordan de kan bli bedre
  • å gi støtte og opplæring som kan få teamene til å fungere så bra som mulig