trapp mini

Bark

Utvikling av ledergrupper


Med BARK får dere et program for å utvikle ledergruppen samtidig som hver enkelt leder får ivaretatt sine behov. 

Lederutvikling

Dette konseptet er inspirert av det ytterste laget på busker og trær: barken skal tåle all ytre påkjenning samtidig som den sørger for vekst i laget like under seg.

Når jeg jobber med lederutvikling, er jeg opptatt av både hvordan ledergruppen sammen fungerer som bedriftens «bark», og hvordan hver enkelt leder får utnyttet sine styrker og jobbet med sin egen utvikling som leder.

En god prosess krever at jeg tar meg tid til å bli kjent med hver enkelt leder i tillegg til å analysere og observere hvordan ledergruppen arbeider sammen. Igjen og igjen har jeg erfart at BARK gir tydeligere, sterkere og mer fokuserte ledere som igjen gir bedre kommunikasjon og tryggere medarbeidere.

BARK kan også gjennomføres som et utviklingsprogram for en enkelt leder.

Dette hjelper jeg dere med
  • å identifisere styrkene og utviklingsmulighetene for hver enkelt leder
  • å kartlegge ledergruppens utfordringer og styrker og definere forbedringspunkter
  • å vise hvordan ledergruppen kan bli bedriftens livsviktige "bark", slik at dere kan nå de strategiske målene deres