trapp mini

Medarbeideroppfølging


Jeg hjelper dere å følge opp medarbeidere på en god måte – i alle situasjoner.

Hvordan kan dere ta godt vare på medarbeiderne?

Hva er gode rutiner for medarbeideroppfølging, og hvordan kan dere ivareta medarbeiderne i konflikter, oppsigelse eller omorganiseringer? Jeg kan bidra som sparringspartner og mentor, eller bistå med å lage de rutinene dere trenger.

Dette hjelper jeg dere med
  • støtte for nye ledere
  • rutiner for medarbeideroppfølging
  • organisasjonsendringer og nedbemanninger