trapp mini

Management for hire


Jeg kan fylle rollen som HR-ansvarlig hos dere i utfordrende perioder. 

Solid erfaring i kritiske faser

I noen perioder er det enda viktigere enn andre å ha både HR-kompetanse og mange års erfaring som en del av bedriften. Jeg kan ta på meg HR-ansvaret når dere skal gjennomføre omorganiseringer og nedbemanninger, eller når dere skal bygge opp en solid HR-avdeling med rutiner og kompetanse som er tilpasset bedriftens behov.

Dette hjelper jeg dere med
  • å etablere rutiner for rekruttering og medarbeideroppfølging tilpasset bedriftens strategi
  • å rekruttere medarbeiderne dere trenger for å virkeliggjøre strategien
  • å gjennomføre omorganiseringer og nedbemanninger
  • å gjennomføre opplæring i rekruttering og medarbeideroppfølging