Sofa2

Nye og forbedrede program for mellomledere, rekruttering og HR

I vinter har jeg forbedret alle mine programmer og prosesser. Jeg har bedt kunder evaluere leveransene mine, analysert behovene deres og løftet blikket på kundenes vegne for å gjøre dem bedre rustet for fremtiden. Det har gitt resultater.

Programmene NORA og THEO og prosessene rundt rekrutteringsstøtte har fått spesiell oppmerksomhet i dette arbeidet. Jeg har forbedret det faglige innholdet med særskilt vekt på hvordan jeg måler effekter av prosessene mine, og hvordan jeg skreddersyr innholdet og læringstemaene enda mer opp mot kundenes ønsker. Alle disse forbedringene er gjort i tråd med oppdatert forskning på team, arbeidsmiljø og mellomlederrollen.

Større trygghet og forutsigbarhet for kundene
For å utvikle rollen som støtte i rekrutteringsprosesser, har jeg bedt om tilbakemeldinger fra kundene mine på hva som fungerer, og hva som kan gjøres annerledes. Kundene mine skal oppleve at de får det jeg har lovet dem, og at arbeidet følger den tidsplanen vi sammen har arbeidet frem.

Resultatet for kundene er større trygghet og forutsigbarhet når det gjelder både økonomi og fremdrift. Jeg legger også bedre til rette for at kundene skal kunne jobbe videre på egen hånd etter å ha vært gjennom en prosess med meg. Jeg gjør dem i stand til selv å følge opp og videreføre prosessen, og friheten til å bruke meg etter behov – om det er neste måned eller om tre år.

Lurer du på hvilke forbedringer jeg har gjort på områder du er interessert i? Ta gjerne kontakt med meg!