COLOURBOX8923561

Jeg søker ledere med prosjekterfaring og strategiske evner

Når du er god til noe, ser du fort løsninger på problemer du ikke visste fantes og blir nysgjerrig på hvordan de kan håndteres. Jeg ser for meg at du er en slik person, som også har evne til å tenke strategisk, og kan prosjektere, skrive anbud og lede prosjekter. Du har erfaring fra entreprenørbransjen – enten fra elektro eller bygg, og du ønsker jobbe opp mot det svenske markedet.

Bedriften jeg rekrutterer for, er en profesjonell aktør med et godt omdømme. De har bygget relasjoner og fått tilhengere, og de har blitt en aktør som det lyttes til og som utgjør en forskjell.   

Bedriftens kunder er profesjonelle og ambisiøse, og samarbeidspartnerne er kvalitets- og resultatorienterte. Eierne er tilstede og engasjerte, og medarbeiderne gløder for jobben sin.  

Høres det interessant ut? Ta kontakt med meg for mer informasjon om dine muligheter og mine tanker om de forskjellige stillingene: Marit-Helen Kåring på 907 45 669.
//

Jag söker ledare med projekterfarenhet och strategiska egenskaper 

När du är bra på något och upptäcker fel du inte visste fanns, blir du nyfiken och har förmåga att snabbt hitta lösningar.  Jag ser för mig att du är en sådan person, som också har förmåga att tänka strategiskt och kan projektera, utarbeta offerter och leda projekt. Du har erfarenhet från entreprenörbranschen – antingen från elektro eller bygg – och du har lust att arbeta mot den svenska marknaden.

Det företag jag rekryterar medarbetare till är en professionell aktör med gott anseende. De har byggt relationer, fått supporters och har blivit en aktör man lyssnar på, en som gör skillnad.    

Företagets kunder är professionella och ambitiösa, och dess samarbetspartner kvalitets- och resultatinriktade. Ägarna är närvarande och engagerade och medarbetarna brinner för sitt arbete.  

Låter det intressant? Ta kontakt med mig för mer information om dina möjligheter och mina tankar om de olika tjänsterna: Marit-Helen Kåring på +47 907 45 669.